Check-in Counters

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
Tel: 0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ถนนวิภาวดี)
Tel: 0-2537-8218
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
Tel: 0-4351-4569,0-4351-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
Tel: 0-4261-5427,0-4263-1306
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
Tel: 0-2936-0496
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
Tel: 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
Tel: 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
Tel: 089-2443206
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
Tel: 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
Tel: 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
Tel: 089-2443206
จุดจอดท่าชุมพวง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ท่าชุมพวง
Tel: 064-837-0389
จุดจอด กม.0 ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์กม.0
Tel: 080-732-8674
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์เกษตรวิสัย
Tel: 063-748-1863
จุดจอดวาปีปทุม ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์วาปีปทุม
Tel: 089-771-0322
จุดจอดประทาย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
Tel: 081-977-7845
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
Tel: 080-050-9054
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
Tel: 0-2894-6066
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
Tel: 0-7750-1535
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
Tel: 077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
Tel: 0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
Tel: 077559436
ศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
Tel: 08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
Tel: 08-6476-8285
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
Tel: 0-7521-8309, 091-0434312
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 96
Tel: 02-894-6151,02-894-6152,081-255-9710
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
Tel: 075-66-3502,081-857-7525
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
Tel: 076-412-300
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
Tel: 076-412-300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
Tel: 044-245-123,089-672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ต
Tel: 085-796-3411,076-373-299
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
Tel: 0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
Tel: 0-7622-2107 ,0-7622-2108 ,0-7622-2109
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
Tel: 0-2936-1388
นครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
Tel: 0-2894-6154-5
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
Tel: 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
Tel:
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
Tel:
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
Tel: 0-7531-5390
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
Tel: 0879251009
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
Tel: 0-2936-3638-9 / 081-574-3377
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
Tel: 043-711072
เพชรประเสริฐ
รามอินทรา (จุดขึ้น-ลง) ปั๊ม ปตท. ติดกับบิ๊กซี รามอินทรา 60/8 ม.4 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม
Tel: 056-720-720, 056-722-818
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
Tel: 062-195-7393
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ตาก 63110
Tel: 055-533-654, 086-445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร
Tel: 0-5579-9949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก
Tel: 056-912-100
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จุดจำหน่ายตั๋วช่องที่ 2 เลขที่ 98 ม.18 ถ.สันติสุข อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
Tel: 098-537-1424, 065-427-2288
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร
Tel: 042-614647,081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์
Tel: 081-999-5698,098-194-4256
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง
Tel: 054-221-801, 065-378-0462
จุดจอดมหาชัย สำนักงานรุ่งเรืองมุกดาหาร
Tel: 083-448-9099, 088-213-7908
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11 
Tel: 055-986-311, 081-973-7963
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ อาเขต 3 ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ อาเขต 3
Tel: 082-694-6610, 053-245-939
ท่ารถบริษัทเพชรประเสริฐ เพชรบูรณ์ ติดธนาคาร ธกส. ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 67000 
Tel: 056-720-720, 056-722-818
หล่มสัก (เพชรทัวร์)  6 ซอยสุริยะศักดิ์ ( ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก )  อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110
Tel: 056-701-164
ด่านซ้าย 173 ม.14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 42120
Tel: 042-892-205
ภูเรือ 254 หมู่ 2 ต หนองบัว อ.ภูเรือ จ เลย 42160 ( ติดกับภูเรืออินน์)
Tel: 042-899-386, 081-068-5432
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง 42000
Tel: 042-810-818, 093-889-8216
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
Tel: 093-556-5883, 043-816-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า ขอนแก่น 40000
Tel: 090-947-6958, 094-367-3553
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99 
Tel: 061-456-3945
แหลมฉบัง 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Tel: 038-354-989
ชลบุรี 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel: 038-287-544
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
Tel: 081-003-3711
แม่สอด (เพชรทัวร์) สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ถนนสายเอเซีย
Tel: 055-533-654, 086-445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
Tel: 042-512-733, 093-439-9972
เพชรประเสริฐ สาขานวนคร ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานวนคร (ฝั่งกรุงเทพฯ ขาออกไปสระบุรี)
Tel: 089-640-1133, 025-204-744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
Tel: 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
Tel: 042-614-647, 081-398-7024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
Tel: 090-046-9782
เสลภูมิ หลังตลาดเทศบาลเสลภูมิ
Tel: 095-359-9056, 088-994-9723
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ติดช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร ในสถานีขนส่ง
Tel: 095-651-9169
แกลง(สามย่าน) 204/63 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
Tel: 061-456-3945
มาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
Tel: 086-938-8118, 033-680-900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
Tel: 086-938-8118
ราชบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2
Tel: 086-445-1455, 056-720-720
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
Tel: 080-744-5597, 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4
Tel: 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 ช่องขายตั๋วที่ 6
Tel: 063-446-0548
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
Tel: 087-210-6425, 082-449-9653
สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel: 099-735-1778, 081-760-7602
พัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
Tel: 038-416-098
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
Tel: 089-785-8985
บริษัทเพชรประเสริฐ Call Center ติดธนาคาร ธกส. ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 67000
Tel: 056-720-720, 056-722-818
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
Tel: 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
Tel: 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
Tel: 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tel: 0-7720-0846
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
Tel: 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
Tel: 0-7552-8323
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
Tel: 0-28946040-1
ไทยสงวนทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
Tel: 0-2936-0582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
Tel: 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
Tel: 08-1876-7959
จุดจอดหนองสามสี จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
Tel: 08-1718-2216
จุดจอด อ.กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
Tel: 08-7443-3003
จุดจอดเลิงนกทาใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
Tel: 08-4955-9374, 08-6720-0170
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
Tel: 08-7431-0483
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
Tel: 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
Tel: 08-9278-8994
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
Tel: 08-0601-7362
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
Tel: 08-1421-4746
ภูกระดึงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
Tel: 02-936-0511
จุดจอดเชียงคาน หน้าศาลาวัดสันติ
Tel: 02-936-0511 , 080-748-2721
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
Tel: 081-544-5306
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
Tel: 080-748-2721
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
Tel: 089-709-8808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
Tel: 089-709-8808
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
Tel: 0-2936-0155
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
Tel: 043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
Tel: 08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
Tel: 0-5324-6111
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 94
Tel: 086-065-8747
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
Tel: 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
Tel: 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
Tel: 087-2208994
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องหมายเลข 8
Tel: 08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
Tel: 08-2398-1777
ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
Tel: 02-936-3993, 02-936-3369
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
Tel: 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
Tel: 089-8402295
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
Tel: 044-882735
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
Tel: 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
Tel: 042-852224 , 091-0798391
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
Tel: 042-841519 , 062-7455767
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
Tel: 042-854027
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
Tel: 044-838008
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วซันบัส ผานกเค้า
Tel: 094-5866344
จุดจอดชุมแพ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส ชุมแพ
Tel: 098-5371424
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) อ.ศึกษาทัวร์
Tel: 091-817-7528
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
Tel: 089-8437563
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 ช่องขายตั๋ว อ.ศึกษาทัวร์
Tel: 042-346391
ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
Tel: 02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
Tel: 075-348089
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
Tel: 075-528605
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 074-723435,089-6538593
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
Tel: 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
Tel: 075-518132
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
Tel: 089-4738198
สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
Tel: 02-894-6160-2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
Tel: 074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
Tel: 074-311077
ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 58
Tel: 02-894-6330
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
Tel: 074-428972 ,074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
Tel: 074-311077
บุษราคัมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
Tel: 02-9363201, 02-5379007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
Tel: 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 054-741714,065-5040157
จุดจอดเวียงสา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 054-781106 , 065-5040156
จุดจอด อ.ร้องกวาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-451243 , 065-5040161
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-287149 , 065-5040152
จุดจอด อ.บ้านผือ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-282155 , 065-5040151
จุดจอดท่าบ่อ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-432223 , 065-5040160
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 065-5040150
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-364199
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 089-416-1789
จุดจอดแยกสามเหลี่ยม จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 085-647-1411 , 094-6490378
จุดจอด อ.นายูง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 042-150066
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 081-7299629
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. -
Tel: 02-531-0960
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
Tel: 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 081-3580974 , 062-3107320
จุดจอดบ้านดู่ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 087-1775331
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอด อ.แม่จัน จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 085-032-5272
จุดจอดห้วยไคร้ จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
Tel: 053-763034 , 092-182263
เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
Tel: 08-1266-9930
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
Tel: 0-4482-3111
สมบัติทัวร์
จุดจอดเดชอุดม สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
Tel: 0-4536-1155,093-5077420
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
Tel: 094-6477779
จุดจอดกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
Tel: 0-4566-1100 , 093-5077418
จุดจอดบุณฑริก สมบัติทัวร์ บุณฑริก
Tel: 062-1689033
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
Tel: Call center 1215
ประกิจยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา บขส.ใหม่ จำหน่ายตั๋วที่หน้าช่องจอดรถอาคาร 1ช่อง 9
Tel: 091-7710151
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน จำหน่ายตั๋วระหว่างหัวหิน ซอย 66-68 ตรงข้ามแขวงการทางหัวหิน
Tel: 091-7710159 , 093-9242223
ปากช่อง ใกล้ที่จำหน่ายตั๋วราชสีมาทัวร์
Tel: 091-7710152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี จำหน่ายตั่ว ในสถานีขนส่งสระบุรี
Tel: 091-7710153
จุดจอดกำแพงแสน จุดจอดกำแพงแสน จำหน่ายตั๋วติดร้านอาหารเหม่ยลี้อร่อยเวอร์
Tel: 091-7710154
นครปฐม จำหน่ายตั๋ว ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครปฐม ถนนทรงพล
Tel: 091-7710155
จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี จุดจอด ราชบุรีจำหน่ายตั๋วใกล้สำนักงานไฟฟ้าจังหวัดราชบุรีก่อนถึงวัดทุ่งตาล
Tel: 091-7710156
จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี จุดจอด เพชรบุรี จำหน่ายตั๋วคิวรถตู้ตรงข้าม Big-c
Tel: 091-7710157
จุดจอดชะอำ จุดจอดชะอำ ใกล้โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
Tel: 091-7710158
407 พัฒนา
จุดจอด อ.บุ่งคล้า หน้าตลาดสดบุ่งคล้า
Tel: 042499067
จุดจอด อ.พังโคน ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช
Tel: 042771108
จุดจอด อ.น้ำโสม ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)
Tel: 098-149-2822
จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)
Tel:
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่
Tel: 042451070
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108
Tel: 02-936-0081
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส
Tel: 04-224-3800
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
Tel: 093-105-5636
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บขส.บึงกาฬ
Tel: 042-492122
จุดจอด อ.สังคม จุดจอด อ.สังคม
Tel: 042-441095
แอร์พอร์ตแวน
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์ ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
Tel: 080-0506790
Airport Van ทุ่งสง อ.ทุ่งสง บจก.แอร์พอร์ตแวน
Tel: 093-5767646
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
Tel: 043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งเชียงใหม่
Tel: 053-304316
ปิยะชัยพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
Tel: 053-646430, 053-734305 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
Tel: 053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 074-465203
จุดจอด อ.ด่านนอก ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
Tel: 074-311077
คิงส์ด้อมทัวร์ (นิวถาวรทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งนครสวรรค์
Tel: 089-5688445, 063-361-9244
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) สถานีขนส่งพิษณุโลก2
Tel: 087-3153300, 095-3956951
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา สถานีขนส่งพะเยา
Tel: 088-5938071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย
Tel: 062-5155365
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ติดหอนัมเบอร์วัน)
Tel: 084-611-2866
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
Tel: (call center 1215)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4
Tel: 086-3409664 (call center 1215)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76
Tel: 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
Tel: 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
Tel: 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16
Tel: 077-281110
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
Tel: 053-774022
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
Tel: 02-936-0956,02-936-2781,062-898-5085
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
Tel: 097-1298229
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) -
Tel: 089-4313555
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
Tel: 02-9363353
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
Tel: 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
Tel: 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
Tel: 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
Tel: 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
Tel: 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
Tel: 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
Tel: 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
Tel: 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
Tel: 074-311077
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
Tel: 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
Tel: 0-2894-6330,02-894-6331
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
Tel: 074-311077
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 038-410-748
ศรีมงคลขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช
Tel: 044-251511
ท่าพัทยา สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3
Tel: 038-424085
บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
Tel: 081-8298641,081-8297752
สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 94
Tel: 086-065-8747
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
Tel: 061-6476888,044-530099
พรพิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่อง 35,36
Tel: 02-9362939 , 02-9363554
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
Tel: 054-621400
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
Tel: 054-218199
จุดจอด อ.สอง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์
Tel: 054-593848
จิรัฐกาล-เขมราฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต
Tel: 061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร
Tel: 090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
Tel: 0927325333 , 02-9360365
จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
Tel: 082-6965090
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
Tel: 081-2661018
จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
Tel: 090-8306921
จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
Tel: 081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
Tel: 083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
Tel: 091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
Tel: 090-9580291
นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องหมายเลข 45,27,28
Tel: 02-8946220
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
Tel: 075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
Tel: 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467
พิษณุโลกยานยนต์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 41-42
Tel: 02-9362924 , 02-9362925
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) บริษัท
Tel: 055-302021 , 055-302022
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข A34
Tel: 098-2566996
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
Tel: 086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
Tel: 094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
Tel: 092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
Tel: 098-2569669
กรุงสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วกรุงสยามทัวร์
Tel: 077-437342
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 44
Tel: 02-894-6045
แอร์เมืองเลย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
Tel: 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
Tel: 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
Tel: 095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
Tel: 043-311063
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
Tel: 081-8736881
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
Tel: 06-2986-5535
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
Tel: 085-9284506
แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
Tel: 093-973-7044
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
Tel: 044-811-556
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 044-800-490
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 064-527-7998
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 044-840-489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 044-802-101
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
Tel: 044-389-460
บุญฑริกทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13
Tel: 02-936-0017
นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
Tel: 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
Tel: 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่
Tel: 063-3901877
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
Tel: 063-3901867
แอร์อุดร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่อง118 และ 55
Tel: 02-936-2735 , 081-828-7933
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี บขส.อุดรธานี (บริษัท)
Tel: 042-245-789 , 042-344-994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ บขส.บึงกาฬ ช่อง 2
Tel: 086-369-0814
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย บขส.หนองคาย
Tel: 042-422-982 , 086-334-2996
จุดจอด อ.ศรีวิไล จุดจอด อ.ศรีวิไล
Tel: 042-497-488 , 086-322-7032
จุดจอด อ.พรเจริญ จุดจอด อ.พรเจริญ
Tel: 042-487-655 , 086-314-3103
จุดจอด อ.โซ่พิสัย จุดจอด อ.โซ่พิสัย
Tel: 042-485-125 , 086-322-0872
จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จุดจอด อ.เฝ้าไร่
Tel: 042-417-180 , 086-344-3869
จุดจอด อ.บ้านดุง จุดจอด อ.บ้านดุง
Tel: 042-271-058 , 086-456-2421
จุดจอดปากคาด จุดจอดปากคาด
Tel: 042-481-361
จุดจอด อ.รัตนวาปี จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี
Tel: 042-418-024 , 086-369-0815
จุดจอด อ.โพนพิสัย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย
Tel: 042-651-265 , 091-867-1284
จุดจอด อ.พังโคน จุดจอด อ.พังโคน
Tel: 042-734-722 , 086-334-2995
จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จุดจอด อ.สว่างแดนดิน
Tel: 042-722-714 , 086-314-3102
จุดจอดหนองเม็ก ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อุดร
Tel: 042-110-381
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 92, 51ก
Tel: 098-4349099
จุดจอดบ้านคันพระลาน ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 089-5854616
จุดจอด อ.เขมราฐ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 080-1625428
จุดจอด อ.หนองผือ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 088-3646255
จุดจอด อ.ประทุมราช ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 087-4637078
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel:
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
Tel: 085-010-7856
นวนครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
Tel: 085-0006287
จุดจอด อ.พระยืน จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
Tel: 043-266338
จุดจอด ต.ท่าศาลา จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
Tel: 043-266576
จุดจอด อ.มัญจาคีรี จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
Tel: 099-5456441
จุดจอด อ.ชนบท จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
Tel: 043-286416
จุดจอด อ.แวงใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
Tel: 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
Tel: 02-9363702,094-2831188
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
Tel: 0-2936-0411
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
Tel: 088-1704562
ไทยศรีราม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2) ช่องหมายเลข 21
Tel: 098-3950682
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องขายตั๋วหมายเลข 20
Tel: 063-4216967
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องหมายเลข 3
Tel: 098-3950682
กันทรลักษ์ทัวร์
จุดจอดเดชอุดม ช่องขายตั๋วหมายเลข 1
Tel: 062-1716411, 098-6826571
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 32
Tel: 086-7609898
สหมิตรอุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 088-3788643
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 063-6634821
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 098-5318652
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 084-7868865
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 099-2277200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
Tel: 089-2785909
เจริญผลเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
Tel: 095-9136689
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเจริญผลเดินรถ
Tel: 095-9135718
กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D8
Tel: 098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
Tel: 062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
Tel: 064-409-4706
มณฑ์สิริแทรเวล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D6
Tel: 085-264-5544
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
Tel: 085-264-5544
จีโอ แฟมิลี่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องจำหน่ายตั๋วช่อง 31-32
Tel: 094-872-8999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
Tel: 064-409-4706
เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D2
Tel: 080-023-7828
วินรถตู้ฟ้าใส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D5
Tel: 064-287-7282
โลตัสบ่อวิน
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
Tel: 061-739-4455
ผู้ใหญ่อำนาจ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร B ช่อง B12
Tel: 089-347-8883, 092-269-3730
โลตัสปลวกแดง
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
Tel: 064-987-7167
โพทะเล
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
Tel: 089-708-0994
จ้อยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
Tel: 083-959-0330, 083-959-0440
ใหญ่สืบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
Tel: 086-938-2721
รถตู้สามารถ
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
Tel: 081-972-4772, 080-118-3585
บ้านนานครนายก
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A12
Tel: 099-089-7913
เกาะโพธิ์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C12
Tel: 080-566-3364,089-533-6533
แท๊คทีมทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร A ช่อง A5
Tel: 081-558-0366, 081-492-6948
วินรถตู้ยกทีม 9907
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C1
Tel: 084-5669588,084-3623446
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ชานชาลาที่ 4
Tel: 084-5668505,0843514353
วินรถตู้ผู้ใหญ่ปู
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C5
Tel: 090-562-2019
จุดจอดบ้านบึง หน้าตลาดวิศิษฐ์ชัย
Tel: 091-435-4738
จุดจอดหนองชาก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
Tel: 090-562-2019, 090-731-8968
เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 14,15,16,25,31,49
Tel: 061-023-9292, 084-982-7410
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 088-377-3311,090-926-0144
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
Tel: 088-377-3322, 095-871-3122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 092-143-7040
จุดจอดลำปลายมาศ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 093-532-5566
จุดจอดกระสัง(แยกระกา) จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-660-0878,094-152-2559
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 091-017-8415,061-023-9292
จุดจอดศีขรภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-067-2035,088-711-1384
จุดจอดสำโรงทาบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 094-541-0757
จุดจอดห้วยทับทัน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 061-932-4747,045-699-017
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 080-165-8987,095-155-6946
จุดจอดยางชุมน้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 084-089-6355
จุดจอดหนองขุ่น จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 086-499-8607,086-499-8603
จุดจอดม่วงสามสิบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 085-479-8409,061-942-1717
จุดจอดสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-661-9131
จุดจอดขุขันธ์ เก่า จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-645-8250,085-479-8407
จุดจอดขุขันธ์ ใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 086-885-3210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 062-579-3458,061-023-9292
จุดจอดกาบเชิง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 084-961-4257,061-023-9292
จุดจอดแนงมุด จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-298-9598
จุดจอดพนมดงรัก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-012-8151,093-238-34451
จุดจอดประโคนชัย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 092-863-8423,061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 088-817-3760
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-634-2448
จุดจอดห้วยสะแบก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 063-072-4548
จุดจอดเสนานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 062-636-1963
จุดจอดเลิงนกทา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 087-779-9511
จุดจอดนิมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 089-841-6617
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 064-592-9513
จุดจอดปทุมวงศา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-131-9496
จุดจอดหนองผือ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-976-2731
จุดจอดเขมราฐ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 085-479-8401
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 099-170-7887
จุดจอดดอนเขือง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-048-7457
จุดจอดพังโคน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 099-565-5184
จุดจอดพรรณานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 065-087-4472
จุดจอดดงมะไฟ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-462-4578
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 061-925-8333
จุดจอดน้ำปลีก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 088-114-2058
จุดจอดลืออำนาจ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 086-246-1051
จุดจอดพนา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 086-336-5635
จุดจอดตระการ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 081-955-0848
จุดจอดศรีเมืองใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 085-610-8186
จุดจอดโขงเจียม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 080-406-1124
จุดจอดโนนสะอาด จุดจำหน่ายตั๋วโนนสะอาด
Tel: 080-662-4825
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 097-252-5012
จุดจอดน้ำสวย จุดจำหน่ายตั๋วน้ำสวย
Tel: 098-516-8436
จุดจอดหนองสองห้อง จุดจำหน่ายตั๋วหนองสองห้อง
Tel: 061-819-2243
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 097-945-9535, 080-163-7565
จุดจอดกุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วกุดชุม
Tel: 082-991-9837
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 096-648-8219
จุดจอดทรายมูล จุดจำหน่ายตั๋วทรายมูล
Tel: 098-882-4965
จุดจอดเกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋วเกษตรวิสัย
Tel: 089-949-5558
จุดจอดสุวรรณภูมิ จุดหน่ายตั๋วสุวรรณภูมิ
Tel: 094-282-0235
จุดจอดคำเตย จุดจำหน่ายตั๋วตำเตย
Tel: 081-718-9345
ศรีทะวงศ์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3) ช่องจำหน่ายตั๋วศรีทะวงศ์ทัวร์
Tel: 053-244713
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 20/21/32
Tel: 097-065-6343
เชิดชัยทัวร์ ภาคเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 055-986311
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 098-1944256,081-6748724
จุดจอด ม.นเรศวร จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
Tel: 086-9335695
จุดจอดวัดโสถ์ จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
Tel: 085-2940690
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 055-403717
จุดจอดสลกบาตร จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
Tel: 094-7611986
จุดจอดคลองขลุง จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
Tel: 086-9334688
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 094-7122646
จุดจอดวังเจ้า จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
Tel: 086-4170447
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 062-9473206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 089-7089448
จุดจอดตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
Tel: 096-8501436
จุดจอดไพรศาลี จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
Tel: 083-4894197
จุดจอดหนองบัว จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
Tel: 087-2002825
จุดจอดเขาทราย จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
Tel: 081-4756208
จุดจอดทับคล้อ จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
Tel: 081-4756208
จุดจอดตะพานหิน จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
Tel: 088-8444244
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 062-5549235
จุดจอด ม.พะเยา1 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน
Tel: 061-8107963
จุดจอด ม.พะเยา2 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างบ้านพักสุริยะ
Tel: 088-4167488
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 085-0361092
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 089-8137721
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 080-0525455
จุดจอดพรานกระต่าย จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
Tel: 063-4831816
จุดจอดคีรีมาศ จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
Tel: 099-2433879,096-8539695
จุดจอดศรีสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
Tel: 099-4235854
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 091-8606090
จุดจอดสวรรคโลก จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
Tel: 089-7041247
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
Tel: 061-0303434
มิตรดี ทรานสปอร์ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C11
Tel: 092-6275567
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี จุดจำหน่ายตั๋ว มิตรดี ทรานสปอร์ต
Tel: 099-0799587
เชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
Tel: 02-391-2804
จุดจอดบางแก้ว จุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
Tel: 099-020-8920, 081-806-9799
จุดจอดบางพลี จุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
Tel: 081-412-5299
จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
Tel: 038-147-290
ชาญทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ ชั้น 3 ช่อง 114
Tel: 02-618 7418 , 02-618 7419 , 086-304-7035 , 086-304-7030
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 042-460 205
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 042 110 198
จุดจอดโนนสูง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 095-649 2224
สถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อ.กุมภวาปี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 042-110-231
จุดจอดโนนสะอาด จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 09-4285-3465
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 091-065-0702, 043-238-999
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านไผ่ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 091-065-0710, 043-275-311
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 086-304-7026
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 084-084-3133, 044-272-151
จุดจอดวังน้อย จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 089-082-7686, 080-662-7562
สถานีเดินรถรังสิต ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 02-901-2439, 091-065-0700
จุดจอดพัทยา จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 038-719-090 , 091-065-0705
จุดจอดบ่อวิน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 038-111-755
จุดจอดอ่าวอุดม จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 096-378-6557
จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 086-304-7036
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 033-650-701
จุดจอดเชียงยืน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 064-325 1883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 082-005-3389, 089-416-7666
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 043-811-255
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สมเด็จ ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 089-987-1199, 043-010-295
จุดจอดกุสุมาลย์ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 084-933-5433
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: -
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 094-2726370
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 042-512-229 , 087-236-5370
จุดจอดดอนโมง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 085-459-5045
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ภูเวียง ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 061-368-2478 , 093-658 1543
จุดจอดศรีบุญเรือง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 061-851-4585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 095-197-1938, 042-312-904
จุดจอดนากลาง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 081-059-3043
จุดจอดนาวัง จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 093-505-0951
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฏร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 083-649-5689, 095-595-6391, 088-754-4300, 077-200-031
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 089-615-0999,084-740-6333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์
Tel: 088-771-4206
วัชรินทร์ทัวร์ ลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร B ช่อง B8
Tel: 089-0499165
สำนักงานวัชรินทร์ทัวร์ จ.ลพบุรี สำนักงานวัชรินทร์ทัวร์ลพบุรี
Tel: 089-9017577
สุวรรภูมิบูรพา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วสุวรรภูมิบูรพา อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 ประตู 8
Tel: 092-939-9426,083-794-2122
จุดจอดท่าเรือแหลมศอก จุดจำหน่าตั๋วท่าเรือแหลมศอก
Tel: 088-024-8866
จุดจอดเกาะช้าง จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรภูมิบูรพา
Tel: 080-357-1251,081-660-5926
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ช่องจำหน่ายตั๋วสุวรรภูมิบูรพา
Tel: 098-515-3698
จุดจอดพัทยาใต้ จุดจำหน่าตั๋วสุวรรณภูมิบูรพา พัทยาใต้
Tel: 082-926-8769
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จุดจำหน่าตั๋วสุวรรณภูมิบูรพา ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร 2
Tel: 099-142-5379
เกาะกูดเอ็กซ์เพรส
จุดจอดท่าเรือแหลมศอก สำนักงานขายตั๋วท่าเรือแหลมศอก
Tel: 087-749-0030, 092-599-9454
จุดจอดท่าเรือเกาะกูด สำนักงานขายตั๋วท่าเรือเกาะกูด
Tel: 087-941-0980, 064-218-7711
ธนทวี (เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี ช่อง 24
Tel: 090-8181855
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (บางนา) ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี
Tel: 088-3811818
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี อาคาร C ช่อง C17
Tel: 080-6688557
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี
Tel: 086-1425371
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี
Tel: 088-0777989
จุดจอดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ช่องจำหน่ายตั๋วธนทวี
Tel: 061-1425522
ศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย ช่อง 15-16
Tel: 090-1976773
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) ชานชาลาที่ 2
Tel: 090-1976779
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) ชั้น 1 ช่อง 6
Tel: 090-1976774
สถานีรถโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่ 2
Tel: 090-1976781
สุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า) ประตู 8 เคาน์เตอร์ 3
Tel: 090-1976782
รถโดยสายขนาดเล็ก บางนา
Tel: 090-1976780
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ช่อง 15
Tel: 090-1976778
สำนักงานศรีราชาทัวร์ (ตึกคอมศรีราชา)
Tel: 090-1976787
เซ็นทรัลศรีราชา
Tel: 090-1976795
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ประตู 3)
Tel: 090-1976791
ตึกคอมชลบุรี
Tel: 090-1976895
อ่าวอุดม
Tel: 090-1976790
บางพระ
Tel: 090-1976786
หนองมน
Tel: 090-1976785
สุโขทัยธานี (วินทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39,40
Tel: 081-533-4402
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ช่องจำหน่ายตั๋ว สุโขทัยธานี (วินทัวร์)
Tel: 055-611-039,081-674-6384
เกษมธราทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) ชั้น 1 ช่อง 1
Tel: 098-149-8742
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
Tel: 081-999-5698,098-194-4256
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำเเพงเพชร
Tel: 094-712-2646
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
Tel: 080-908-0443
จุดจอดบ้านตาก
Tel: 083-575-6775
จุดจอด อ.เถิน
Tel: 061-213-8355 ,084-949-3908
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
Tel: 089-667-4804
จุดจอด อ.งาว
Tel: 089-952-3867 , 095-358-7481
จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา
Tel: 061-810-7963
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
Tel: 088-593-8071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
Tel: 095-481-9036 ,096-702-9136
ชุมแพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 47
Tel: 02-9363842
พิตติณินท์ทัวร์
จุดจอดตลาดบ่อวิน จุดจอดจำหน่ายตั๋วบ่อวิน
Tel: 080-448-4258
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เอกมัย ช่องหมายเลข 12 ชานชาลา15
Tel:
กำแพงเพชรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชานชาลาหมอชิต 2 หมายเลข 28
Tel: 093-1651-740
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วกำแพงเพชรทัวร์
Tel: 093-1651-740
ไทยศรีราม อุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องหมายเลข 33
Tel: 081-3615788
ชัยภูมิทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 54
Tel: 02-9361977
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายชัยภูมิทัวร์
Tel: 086-808-6590
วิริยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 19
Tel: 098-232-8659
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋ววิริยะทัวร์
Tel: 094-897-9794
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ช่องจำหน่ายตั๋ววิริยะทัวร์
Tel: 081-680-3189
จุดจอด อ.วังเจ้า จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
Tel: 086-417-0447
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ววิริยะทัวร์
Tel: 061-793-5966
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ช่องจำหน่ายตั๋ววิริยะทัวร์
Tel: 092-956-6225
จุดจอด อ.ดอยติ จุดจำหน่ายตั๋วดอยติ
Tel: 091-017-8296
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ววิริยะทัวร์
Tel: 081-716-6883
นครน่านยานยนต์ขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เเพร่ ช่องหมายเลข 14
Tel: 090-326-8023
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องหมายเลข 5
Tel: 095-734-6693
BH ระยอง
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C8
Tel: 081-3446042
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ช่องจำหน่ายตั๋ว ช่อง 10
Tel: 085-4318998
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 1 สำนักงาน BH ระยอง
Tel: 081-1771414
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋ว ช่อง 1
Tel: 081-577145